Tánctudományi Kutatóközpont
1145 Budapest, Columbus u. 87-89.

Tudományos koordinátorok:
Dr. habil. Bolvári-Takács Gábor, egyetemi tanár
Horváthné Major Rita tanszékvezető főiskolai tanár
Tel.: 273-3430/136 mellék

A Kutatóközpont célja, hogy a főiskolán működő oktató-kutatók a szélesebb táncszakma és a magyar tudományos közélet felé szervezetten képviseljék a tánctudomány ügyét.

A Kutatóközpont feladatai:
  1. az egyéni kutatások integrálása és szintetizálása
  2. kutatási főirányok kialakítása, munkacsoportok létrehozása és koordinálása
  3. a főiskola kutatási prioritásainak megvalósítása
  4. kapcsolattartás az MTA Tánctudományi Munkabizottságával
  5. együttműködés hazai tudományos műhelyekkel
  6. kapcsolatépítés nemzetközi kutatóközpontokkal, nemzetközi programokhoz történő csatlakozás
  7. kutatási pályázati lehetőségek jobb kihasználása
  8. kutatói utánpótlás nevelés

A kutatás fő irányai és vezetőik:
A Kutatóközpont működési szabályzata elérhető itt.