csillag Főiskola csillag Gimnázium és Kollégium csillag Könyvtár
Intézmény és szervezet
Történet
Campus
Szervezeti felépítés
Intézményvezetés
Konzisztórium
Ügyrend
Határozatok
Intézményi dokumentumok
Küldetésnyilatkozat
Alapító okirat
Szabályzatok és stratégiák
Intézményfejlesztési terv
Minőségfejlesztés
Költségvetési alapokmány
Beszámoló
Szerződéseink 2015
Vizsgálati jelentések
Közbeszerzési közlemények
Közbeszerzési terv
Éves statisztikai összegzés
Közbeszerzési eljárások
Szakmai partnereink
Alapítványok
Állásajánlatok
Oktatási egységek
Táncművészképző Intézet
Klasszikus Balett Tanszék
Néptánc Tanszék
Moderntánc Tanszék
Zongorakísérő Csoport
Koreográfus- és Táncpedagógus-képző Intézet
Pedagógiai és Pszichológiai Tanszék
Elméleti Tanszék
Koreográfus és Táncpedagógus Tanszék
Képzések
Felsőfokú tanulmányokra előkészítő képzések (10-16 éves korig)
Alapszakok
Mesterszakok
Továbbképzések
Tanfolyamok
Felvételi tájékoztató
Felsőfokú tanulmányokra előkészítő képzések
Továbbképzések
Tudomány
Tánctudományi Kutatóközpont
Hírlevél
Tudományos rendezvények
Tankönyvek
Szakmai kiadványok
Tánctudományi Közlemények
Hallgatóknak
Dokumentumok
Nyomtatványok
Kérelmek
Egyéb Kérelmek
Tanulmányi hírek
Határidők
Szakfelszerelési díj
Erasmus+
Tanulmányi célú hallgatói mobilitás
Hallgatói szakmai gyakorlatok
Erasmus Charter for Higher Education
Erasmus Policy Statement
Pályázat 2017
Erasmus Szabályzat
Hallgatói Önkormányzat (HÖK)
HÖK pályázatok
Nyelvvizsga
Neptun
Pályázatok
Nyertes pályázatok
Nyári Kurzusok
Nyári Nemzetközi Kurzus
Program
Oktatók
Tandíj
Órajegy
Szállás és ellátás
Jelentkezés
Helyszín
Egyéb információk
Táncnapközi
Hírek
Galéria
Média
Jegyvásárlás
Honlaptérkép
 
FELHASZNÁLÓNÉV (E-MAIL CÍM)

JELSZÓ

Belépés Regisztráció
Tehetségpont

Hallgatói szakmai gyakorlatok   Hallgatói szakmai gyakorlatok

Célok:
A gyakorlat egy másik európai országban található vállalkozásnál - szervezetnél eltöltött időszak, hogy segítséget nyújtson a közösségi munkaerőpiacon szükséges készségek elsajátításához és a fogadó ország gazdasági és társadalmi kultúrájának a megértésében.

A szakmai gyakorlat jellemzői:

- A küldő intézménynek teljes mértékben be kell számítani a külföldi szakmai gyakorlat időszakát.
- A hallgatóval Képzési Megállapodás jön létre, mely tartalmazza a gyakorlat időtartamát és tartalmát, ezt a megállapodást minden érintett félnek jóvá kell hagynia.

Ki vehet ebben részt?

- Szakmai gyakorlatra már a felsőoktatási tanulmányok első évében is lehet utazni
- Szakmai gyakorlat esetén a tanulmányi megállapodás aláírása még a tanulmányok befejezése előtt, a hallgatói jogviszony fennállásakor történik. ( Tehát pályázni még végzés előtt kell, viszont a mobilitás időtartama közvetlenül a tanulmányok befejezése utánra is eshet.)
- Sem ösztöndíjas, sem önfinanszírozó státuszban nem töltött több mint 12 hónapot az adott képzési ciklusban Erasmus vagy Erasmus+ programban (beleértve a szakmai gyakorlatot is).

Egyéb részvételi feltétel:
- A kiutazás feltétele, hogy a hallgató az intézményi elbíráláson megfelelt.
- A hallgató nyelvi kompetenciájának felmérése megtörténik az Európai Bizottság által elvárt módon (on-line felmérés a kiválasztás után, illetve a hazaérkezés előtt).
 

Hogyan érhető el?

   1. Az anyaintézményen keresztül, egyéni pályázat útján vagy
   2. Szakmai gyakorlatot szervező konzorciumon keresztül

A mobilitásra és az intézményekre vonatkozó kritériumok:

A hallgatói szakmai gyakorlatok tekintetében a küldő felsőoktatási intézmény és a támogatható fogadó vállalkozás között nincs szükség kétoldalú egyezményre, mivel a különböző érintett felek által aláírt egyéni hallgatói szakmai gyakorlati szerződés jogilag kötelezi őket.

A hallgatói mobilitás időtartama:

Erasmus szakmai gyakorlat esetén a minimális időtartam 3 hónap, a felsőfokú szakképzés kivételével, ahol a minimális időtartam 2 hónap. A maximális időtartam 12 hónap.

Elismerés és Képzési Megállapodás

Mielőtt a hallgató megkezdi az Erasmus szakmai gyakorlatot, az anyaintézménynek ellenőriznie kell, hogy a tervezett fogadó intézménynél elvégzendő gyakorlat jellege és tartalma elfogadható-e azon fokozat vagy diploma tekintetében, amelynek eléréséért a hallgató jelenleg tanul, illetve, hogy ennek eredményeképpen az Erasmus szakmai gyakorlat elfogadható-e a kielégítő teljesítést követően.

Szakmai gyakorlat esetén, a hallgatót el kell látni a szakmai gyakorlat programjára vonatkozó, személyre szabott Képzési Megállapodással, amit a fogadó intézmény, az anyaintézmény és a hallgató is jóváhagy.

A Képzési Megállapodás bármilyen módosítását, ami a hallgatónak a fogadó intézménybe való megérkezésekor szükségesnek látszik, a hallgató érkezését követő egy hónapon belül véglegesíteni és formalizálni kell. Az ezután felmerülő változásokkal kapcsolatban mindhárom félnek formálisan meg kell egyeznie, és a változásokat késedelem nélkül végre kell hajtani.

A mobilitási időszak sikeres befejezésekor a fogadó intézménynek a hallgató részére ki kell állítani a Képzési Megállapodás szerint elvégzett munka teljesítéséről szóló igazolást.

A fogadó vállalkozásnál a hallgató által elvégzett szakmai gyakorlatért járó kredit, illetve elismerés csak abban az esetben tagadható meg, ha a diák nem éri el a vállalkozás által megkövetelt elméleti vagy gyakorlati tudásszintet, vagy bármi más módon nem tesz eleget az elismeréshez szükséges feltételeknek, amelyekről a részt vevő felek megállapodtak.

A hallgató tevékenysége a fogadó országban

Erasmus mobilitási támogatást kizárólag a következő külföldi tevékenységekre lehet megítélni:

- nappali szakmai gyakorlatok, feltéve, hogy a szakmai gyakorlatot az anyaintézmény a hallgatói program szerves részeként fogadja el.
- tanulmányok és szakmai gyakorlat kombinációja.

Hallgatói mobilitások támogatási szerződése - pénzügyek:

Az ösztöndíj hozzájárulás a külföldi szakmai gyakorlat többletköltségeihez. Ez a hónapok alapján kerül kiszámításra, és átalánydíj formájában kerül kifizetésre.

A szakmai gyakorlat átlagos havi összege magasabb lesz, mint a tanulmányi időszakra vonatkozó összeg, mert a fogadó országban a kedvezményezett nem feltétlenül rendelkezik a fogadó egyetem által kínált lehetőségekkel/eszközökkel.

Hallgatói beszámoló és a hallgatói támogatási szerződések lezárása:

Minden Erasmus mobilitást vállaló hallgató köteles hallgatói beszámolót készíteni a mobilitás teljesítését követően.

A felsőoktatási intézmény vagy a Nemzeti Iroda a hallgatóktól visszakér minden olyan összeget, amelyet nem a szerződésben foglalt rendelkezések szerint használtak fel.

Ha egy hallgató nem teljesíti a külföldi szakmai gyakorlat alatt a Képzési Megállapodásban foglaltakat, az a támogatás részleges, vagy teljes visszafizetési kötelezettségét vonhatja magával. A támogatási összeg visszatérítését nem lehet kérni abban az esetben, ha a hallgatót vis maior körülmények akadályozták a tervezett külföldi gyakorlat elvégzésében. Az ilyen eseteket a küldő intézmény köteles jelenteni, a Nemzeti Irodának pedig minden felmentést írásban jóvá kell hagynia.
   
Adatvédelem   Kapcsolat   GYIK   Állásajánlat   Támogatóink    ©2014 Tamas Ebergenyi