csillag Főiskola csillag Gimnázium és Kollégium csillag Könyvtár
Intézmény és szervezet
Történet
Campus
Szervezeti felépítés
Intézményvezetés
Konzisztórium
Ügyrend
Határozatok
Intézményi dokumentumok
Küldetésnyilatkozat
Alapító okirat
Szabályzatok és stratégiák
Intézményfejlesztési terv
Minőségfejlesztés
Költségvetési alapokmány
Beszámoló
Szerződéseink 2015
Vizsgálati jelentések
Közbeszerzési közlemények
Közbeszerzési terv
Éves statisztikai összegzés
Közbeszerzési eljárások
Szakmai partnereink
Alapítványok
Állásajánlatok
Oktatási egységek
Táncművészképző Intézet
Klasszikus Balett Tanszék
Néptánc Tanszék
Moderntánc Tanszék
Zongorakísérő Csoport
Koreográfus- és Táncpedagógus-képző Intézet
Pedagógiai és Pszichológiai Tanszék
Elméleti Tanszék
Koreográfus és Táncpedagógus Tanszék
Képzések
Felsőfokú tanulmányokra előkészítő képzések (10-16 éves korig)
Alapszakok
Mesterszakok
Továbbképzések
Tanfolyamok
Felvételi tájékoztató
Felsőfokú tanulmányokra előkészítő képzések
Továbbképzések
Tudomány
Tánctudományi Kutatóközpont
Hírlevél
Tudományos rendezvények
Tankönyvek
Szakmai kiadványok
Tánctudományi Közlemények
Hallgatóknak
Dokumentumok
Nyomtatványok
Kérelmek
Egyéb Kérelmek
Tanulmányi hírek
Határidők
Szakfelszerelési díj
Erasmus+
Tanulmányi célú hallgatói mobilitás
Hallgatói szakmai gyakorlatok
Erasmus Charter for Higher Education
Erasmus Policy Statement
Pályázat 2017
Erasmus Szabályzat
Hallgatói Önkormányzat (HÖK)
HÖK pályázatok
Nyelvvizsga
Neptun
Pályázatok
Nyertes pályázatok
Nyári Kurzusok
Nyári Nemzetközi Kurzus
Program
Oktatók
Tandíj
Órajegy
Szállás és ellátás
Jelentkezés
Helyszín
Egyéb információk
Táncnapközi
Hírek
Galéria
Média
Jegyvásárlás
Honlaptérkép
 
FELHASZNÁLÓNÉV (E-MAIL CÍM)

JELSZÓ

Belépés Regisztráció
Tehetségpont
rendezés:      szerző szerint     kiadás éve szerint     cím szerint     
A balett technika alapjai
Bertus Mária - Zórándi Mária
1998
MTF megbízásából a Planétás Kiadó

A táncos muzsikáló hagszere: a saját teste. Minél jobban megismerjük a tancművészet ágazatainak sajátos formanyelveit, annál inkább képesek leszünk táncosainkat sokoldalúan képezni. E könyvben a Vaganova-rendszer alapjait hasonlítjuk össze, speciális szempontok szerint. Előkészítésével segítséget kívánunk nyújtani a gyakorló és leendő táncpedagógusoknak, akik e rendszer alapján nemcsak megismerhetik a klasszikus balett-technika alapjait, hanem el is sajátíthatják és pedagógiai munkájukba beépítve alkalmazni is tudják a legegyszerűbb gyakorlatokat.
A klasszikus balett magyarországi törénetéből
Pónyai Györgyi
2004
Magyar Táncművészeti Főiskola

A klasszikus balett módszertana I. rész
L. Merényi Zsuzsa
1985
MTF megbízásából a Tankönyvkiadó

A klasszikus balett módszertana I. évfolyam
Sebestény Katalin
1997
MTF megbízásából a Planétás Kiadó

A klasszikus balett módszertana II. rész
L.Merényi Zsuzsa
1985
MTF megbízásából a Tankönyvkiadó

A klasszikus balett módszertana II. évfolyam
Sebestény Katalin
1997
MTF megbízásából a Planétás Kiadó

A klasszikus balett módszertana III. rész
L. Merényi Zsuzsa
1985
MTF megbízásából a Tankönyvkiadó

A klasszikus balett módszertana III. évfolyam
Sebestény Katalin
1997
MTF megbízásából a Planétás Kiadó

A klasszikus balett módszertana IV. évfolyam
Sebestény Katalin
2005
Magyar Táncművészeti Főiskola

A klasszikus balett módszertana V. évfolyam
Sebestény Katalin
2005
Magyar Táncművészeti Főiskola

A klasszikus pas de deux metodikája
Lőrinc György
1985
MTF megbízásából a Tankönyvkiadó

A klasszikus pas-de-deux mint önálló tantárgy az Állami Balett Intézet létesítése óta szerepel a tantervben. Az iduláskor a pedagógusok a szovjet koreográfiai iskolák programja szerint tanították e tárgyat. Az első tanár Nádasy Ferenc volt, majd mellette Lőrinc György és Barkóczy Sándor tanítottak pas-de-deux-t. A tantárgy kidolgozásával 1959-től foglalkozott a balett munkaközösség, majd 1961-ben megalakult az önálló pas-de-deux munkaközösség Lőrinc György irányításával. 1960-ban elkészült az első magyar pas-de-deux program és 1956-ban megjelent a három év anyagának tanjegyzete, L. Merényi Zsuzsa leírásban.

A továbbiakban az anyag változott és gazdagodott. Egyrészt a már leírt lépésanyag didaktikája fejlődött tovább, másrészt új tanjegyzet, amit Gál Jenő, Nagy Zoltán és Sterbenszky László irtak le a régi felhasználásával. Az új tanjegyzet 1979-re készült el. A munkaközösség tagsága változott az évek folyamán. Rövid ideig voltak tagjai Bartos Irén és Róna Viktor és most újabban, csak rövid ideje tagok Havas Ferenc és Sipeki Levente. A tanagyag kidolgozásával leghosszabb időn át Nádasy Ferenc, Barkóczy Sándor, Gál Jenő, Nagy Zoltán és Sterbinszky László foglalkoztak. A munkaközösség vezetője mindvégig Lőrinc György volt. A munkaközösség minden tagja - hosszabb vagy rövidebb ideig - hozzájárult a tanagyag fejlesztéséhez és a leírás pontosításához.
A kombinációk tanításának módszertana
L. Merényi Zsuzsa
1987
MTF megbízásából a Tankönyvkiadó

Az Állami Balett Intézet klasszikus balett munkaközössége 1961-ig lefektette az iskolai balett módszertanát. A tananyag először német nyelven a berlini Henschel Verlag kiadásában jelent meg, majd 1985-ben a Tankönyvkiadó Vállalat adta ki magyar nyelven.

A lefektetett módszertan évfolyamonkénti támogatásban a klasszikus tánc alapelemeinek, alaplépéseinek tánítási formáit tartalmazza. Jelen munka a balettmódszertan kiegészítése, amennyiben az egyes, már elsajátított alapelemek táncfolyamatba való felhasználását, vagyis a kombinálás problematikáját tárgyalja művészetpedagógiai szempontból. A balettmester feladata nem merül ki abban, hogy metodikailag helyesen és eredményesen megtanítja a balettlépéseket. Végső célja, hogy növendékeit felkészítse a színpadi feladatokra. A színpadi klasszikus balett tánckombinációk láncolatából áll, melyek művészi előadásra és tanulóévek során, a növendékek több ezer kombináció gyakorlásával készül fel. Minthogy az alapelemek tanításánál is úgy érhetünk el eredményt, ha az egyes tanulási formák egymásra épülve szép fokozatosan vezetnek el az adott táncelem helyes és szép megoldásához, ugyanezt az elvet kell kövesse a már tanult elemekből összeállíott kombinációk fokozatos fejlesztése is. A kombinációs elvek lefektetése nem jelenti a pedagógus alkotófantáziájának megkötését - ez a támcpedagógia teljes elgépiesedéséhez, élménytelenségéhez és művészietlenségéhez vezetne - pusztán kereteit szabja meg pedagógiai és didaktikai szempontok alapján.

A balettmester mögött hosszú színpadi pályafutás áll, így ismeri a klasszikus balettrepertoárt. A repertoár ismeret egyik legfontosabb feltétele az eredményes tanításnak, mert enélkül a tánár nem tudja, hogy mire képez. Ezt az ismeretet kell kiegészítse a metodikai tudás, amely nélkül nem tudhatja a tanár, hogy miképpen képezzen. Vagyis: a repertoár ismeret deduktív módon, a metodikai tudás pedig induktív módon érvényesül a balettmester munkájában. A kétirányban közelítő gondolatmenet, mely a tnaításban érvényesül, kezdő pedagógusoknál a tanítási gyakorlat első évében, nehezen hangoldódik össze - sőt szinte gátolják egymást, ami abban nyilvánul meg, hogy a mester vagy ´´önfeledt´´,´´táncos´´ kombinálsba merül, vagy éppen fordítva: olyan mértékben merül el a módszertani formákban és tételekbe, hogy a gyakorlaitban nem jut érvényre a tánc. E konfliktus megoldását meghozza a többéves tanítási gyakorlat.

Jelen jegyzet célja csupán annyi, hogy átsegítsen a kezdeti nehézségekekn és olyan tapasztalatokat összegezzen, melyek segítségével a kezdeti ´´vakvágányok´´ elkerülhetők. Mivel a tanítási alapfogalmakat és a variálás lehetőségeit a módszertan jegyzetben már lefektettük, jelen kiegészítő jellegű munka kizárólag a kombinációk kérdéskörével foglalkozik. A függelékként mellékelt példák az elméleti kifejtés jobb megértését szolgálják, kiválasztásuk is ebből a szempontból történt. A vonatkozó kombinációkat a szövegben szereplő sorszámok szerint közöljük a példatárban.
A koreografálás művészete
Doris Humphrey
2000
MTF megbízásából a Planétás Kiadó

Az ember évezredek óta komponál táncot, a legkorábbi időktől napjainkig, de a koreográfia elméletét csak az 1930-as években kezdték kidolgozni és tanítani. Korábban mindig ösztönösen komponálták a táncot, a koreográfus természetes tehetségből. S remekül megvolt a tánc elmélet nélkül, a tehetséges egyének erőfeszítésből kovácsolta erényét, egészen a legutóbbi időkig semmi sem szorította keretbe. Nem volt semmi olyasmije, mint a zenének az ellenpont és a harmónia vagy a festészetnek a perspektíva és az arányok tana. Hogy miért nem volt a táncnak elmélete évszázadon keresztül? Három kérdésen kell elgondolkodnunk. Először is azon, hogy mivel a tánc oly sokáig virágzott külön szabályok vagy kompozíciós előírások nélkül, miért épp most lenne szükségünk ilyenekre? Másodszor azon, hogy míg a többi művészetről könyvtárnyi elmélet és formaelemzés született, miért maradt ki mindezekből a tánc egészen a legutóbbi időkig? S végül a harmadik kérdés, hogy miért indult hirtelen akkora fejlődésnek a koreográfia elmélete a 30-as években?
A zene és a tánc
Körber Tivadar
1995
MTF megbízásából a Nemzeti Tankönyvkiadó

Az idei évben ismét áttekintjük a zene történetet, de az előző évek általánosabb körképe helyett egy speciális szempontból. Tanulmányaink tárgya a tánczene és a balettzene története a műzene egészen belül. Foglalkozunk a különféle táncformákkal és azok beépülésével a nagyobb műzenei formákba, a színpadi táncokkal, az operák balettbetétjeivel és nem utólsósorban az önálló balett-kompozíciókkal. Hangsúlyozzuk azonban, hogy mindezeket elsősorban zenei szempontból elemezzük, legfeljebb futólag érintve a tánctörténet körébe tartozó vatkozásokat.

A hangsúly táhát elsősorban az egyes művek meismerésére esik. Kevesebb lesz a zeneszerzők életével, munkásságának egészével kapcsolatos adat és több a konkrét műelemzés.Kiemelten foglalkozunk a századforduló és XX. század első felének zeneszerőivel, akiknek életművében mennyiségileg és zenei érték szempontjából is fontos helyet foglalnak el a balettművek. Ezeknek az esetében is a zene megismerésére és elemzésére helyezzük a hangsúlyt. Mindebből az következik, hogy az előző éveknél fonotsabb az órák keretében felhangzó zenék figyelmes hallgatása, ezt semmiképpen nem pótolhatja a művekre vonatkozó adatoknak, a balettok cselekményének mégoly alapos ismerete sem. Anyagunk természetesen nem törekedhet teljességre, de arra igen, hogy reprezentatív valóságot adjon a zene történetének ebből a gazdag és értékes valásztékából. A zene és a tánc ősikdők óta szoros kapcsolatban áll egymással. Mindkettő alapeleme a metrum, az egyenletes lüktetésen alapuló mértékegység, és a ritmus, a zenei hangok - és szünetek - időértékének a viszonya. Mindkettőben alapvető szerepet játszik a mozgás. A primitív népek gyakorlatában e kétféle ´´művészet´´ - nálunk valójában még nem is művészetről, hanem kultikus tevékenységről, illetve érzéseik-indulataik ösztönös kifejezéséről van szó - ma is elválaszthatatlanul egy. (Hasonlóan a költészet és a zene egységéhez.) Így volt ez a mítoszok ködébe vesző régmúltban, valamint a nagy ókori kultúrában is.

A sokféle irodalmi és képi ábrázolás közül hadd idézzünk egy részeletet Homérosz Iliásznak XVIII. énekéből, Devecseri Gábor fordításban:

Szép eladó lányok viruló ifjakkal a téren
táncaikat járták körben, kezük egybefonódott:
Meg-megperültek, jól értve a táncot, a lábuk
könnyen emelték, mintha korogját, mely tenyerébe
jól illik, fazekas próbálja ki, perdül-e vajjon;
máskor meg sorokat képzeltek, s szembe szökelltek.
Nagy tömeg állta körül vágykeltő táncukat, és mind
ott mulatoztak, míg közepettünk az isteni dalnok
lantszava szólt; és két bukfences táncos a körben
lefejtett örvénylő forgással a lant ütemére.
Az európai zene története a középkortól a 20. századig
Körber Tivadar
2008
MTF megbízásából a Nemzeti Tankönyvkiadó

Bevezetés a nevelés történeti és elméleti kérdéseibe táncpdagógusok számára
Dr. Németh András
1997
MTF megbízásából a Planétás Kiadó

Jegyzetünk a Táncművészeti Főiskola tanár szakos hallgatói, leendő táncpedagógusok számára készült azzal a céllal, hogy a mesterség megalapozására szolgáló, a minden a tanári pályára lépő számára szükséges általános pedagógiai ismereteket rendszerezze, elsajátításukat megkönnyítse.

Munkánk, a pedagógusi munka, az emberi létből fakadó ősi társadalmi tevékenység, a nevelés legalapvetőbb sajátosságainak, összefüggéseinek és fogalmainak értelmezésére szolgál. Ez az egyetlen más élőlénynél sem tapasztalható jellegzetes tevékenységforma az emberi társadalmakban-az őskortól a modern ipari társadalomig-minden korban, egyre differenciáltabb formáiban követhető nyomon. Jóllehet formai elemei, tartalmi, eljárásmódjai intézményesült formái a különböző társadalmi típusok esetén az egyes történelmi korszakokban különbözőek voltak, lényegüket tekintve azonban ugyanarról szóltak: egy adott korban élő felnőttek által a felnövekvő generáció tagjai számára szervezett keretek között megvalósuló céltudatos segítségnyújtás különböző tartalmait és formáit jelentették. A nevelő jellegű tevékenysség konkrét megjelenési formáira természetesen jelentős hatást gyakorol az éppen létező társadalom kurtúrája, civilizációjának szintje. Egyszerű példával élve, egészen más jellegű ismeretek, viszonyulások elsajátítását igényli pl. egy az amazóniai őserdőben, természeti viszonyok között élő törzs mágikus szertartásainak, termékenységi ünnepének vagy avatási szertartásának táncos rituáléja, mint a bécsi báli szezon nyitóvalcerének tánclépései, vagy a füredi Anna-bálon megjeleneő ifjú hölgyek elfogadott veselkedésének koreográfiája. Ennek a közvetítő, segítő és fejlesztő tevékenységnek a szakemberi, a pedagógusok végzik napjainkban azon műveltségtartalmak közvetítsét, amelyek elsősorban a felnövekvő új generáció felnőttkori feladatainak minél eredményesebb elvégzését teszik lehetővé. Ezen túlmenően segítséget nyújatanak növendékeiknek a fontosnak tulajdonított ismeretek, testi és lelki tartalmak, képességek elsajátítására, a felnövekvő gyermek harmonikus személyiséggé, autonóm felnőtté válásához.

A pedagógusi tevékenység neveléselméleti és -történeti megalapozását felvállaló munkánk mind szerkezetben, mind pedig tartalmában eltér a pedagógiai művek megszokott gyakorlatától. Az első részben náhány a nevelés, illetve a nevelői tevékenység sajátosságainak megértéséhez szükséges alapfogalom (pl. a nevelés antropológiai megközelítése, a kultúra, enkulturáció, szocializáció, nevelés, individualizáció stb.) értelmezése történik meg. Ezt követően az európai nevelés történetének változatos áttekintése segítségével a nevelés cél-, eszköz-, intézményrendszere, az ember-és gyermekfelfogás, illetve a pedagógiai gondolkodás alakulásának bemutatása, ezáltal a tanári kompetencia történeti dimenziók általi megerőséítése következik. A munka befejező részében a nevelési cél és folyamat főbb sajátosságainak, e tevékenység ´´főszereplője´´, a gyeremek és a gyermekkor értelmezésére, a modern társadalmakban megváltozott szerepének, végül a nevelés társadalmi környezetének, intézményi és kapcsolatrendszerének (iskola, a közoktatási rendszer, iskola és társadalom, iskola és állam) bemutatására kerül sor.

Az egyes témakörök változatos áttekintéséhez, az idézett szerzők gondolatainak alaposabb megértéséhez a jegyzet törzsanyagában több rövidebb-hosszabb idézet is kapcsolódik. A könyv végén az egyes résztémák kifejtése során felhasznált, valamint a további felkészüléshez, az érdeklődők számára az egyes részkérdések, önálló munkára épülő elmélyültebb megismerését is elősegítő szakirodalmi források jegyzéke található.
Egyetemes tánctörténet I.
Kaán Zsuzsa
1990
MTF megbízásából a Tankönyvkiadó

Egyészségről táncosoknak
Dr. Mády Ferenc
1998
MTF megbízásából a Planétás Kiadó

Ahhoz, hogy egy munkát jól elvégezhessünk, a munkánk tárgyát és az ahhoz való eszközöket ismernünk kell. A táncos számára a munka tárgya maga a tánc, eszköze az emberi test. Ennek ismerete legalább nagy vonalakban elengedhetetlen a jó és csak kis veszéllyel járó munkavégzéshez. A koreográfus vagy a balettmester számára a táncos teste és lelke az az eszköz, amivel ki tudja fejezni magát. Ismernie kell, vigyáznia kell rá, mint ahogy egy kézműves vigyáz a szerszámaira. Az emberi test ismerete, a táncra való alkalmasság, a teljesítőképesség jó megítélése, a sérülések felismerése, a szakszerű elsősegély, az időben elkezdett orvosi kezelés megkönnyíti a nehéz helyzetek megoldását.

Könyvemben ismertetem azokat a betegségeket is, amelyek a táncosok körében gyakrabban fordulnak elő, mint más foglalkozású embereknél. A táncosoknál nagy gondot jelent a megfelelő kondíció és a színpadképes alak fenntartása. Ennek segítségére táplálkozási tanácsokat is iktattunk az ismertetett témák közé. A táncosok többsége nő, így az ő speciális problémáikat külön ki kell emelnünk. Ezért a tárgyalt témák közé nőgyógyászati tárgyút is belevettünk. Bár a színpadon mozgó emberek mindig előtérben állnak, mégis tájékozatlanok abban, hogy bajaikkal, problémáikkal kikhez fordulhatnak. Ebben kívánunk tájékozódási fogódzót nyújtani utolsó fejezetünkkel. Ha nem mint tanagyagot veszik a kezükbe ezt a könyvet, hanem mint ismeretszerzési lehetőséget, nyugodtan ugorjanak át egyes, az adott pillanatban érdektelen részeket. Később esetleg szükségessé válhat egy-egy témához visszatérni.

Gyakorló orvosi munkám mellet tizenöt éve állok a kulisszák mögött, figyelve és vigyázva a balettelőadásokat. A legriasztóbb élmény, ha egy táncos a színpadon megsérül. A függöny összemegy, a zene megáll. A sérült táncos a fájdalmakat könnyen elfelejti, de ezt a pillanatot soha.

Az orvos feladata, hogy elsősegélyben részesítse, gyógykezelje a megsérült művészt, majd a gyógyulás után visszavezesse a színpadra. A gyógyítás mellett sok fejtörést okoz annak elemzése, miért is következett be a sérülés. A sok gondolkodás, olvasás eredményezte ezt a munkát, amely a betegségek, sérülések megelőzését kívánja szolgálni. Sok szeretettel nyújtom át azoknak, akiket nagyon tisztelek és szeretek - a táncosoknak.
Idegen nyelvű szöveggyűjtemény
Melis Béláné
1997
MTF megbízásából a Planétás Kiadó

A szöveggyűjtemény a táncszakmai angol, francia és német tudás fejlesztését szolgálja a táncművészképzés, valamint a táncpedagógusképzés igényeinek szem előtt tartásával.
José Limón tántechnikája
Daniel Lewis
2000
MTF megbízásából a Planétás Kiadó

Ez a gazdagon illusztrált könyv olyan belső világba vezeti az érzékeny olvasót, ahol egy különös művész töprengő, vívódó, alkotó tevékenységét, egyedi tánctechnikáját ismerhetjük meg. José Limón közvetlen munkatársa ezt a fejlődési folyamatot tárja fel, átadja alapelveit, elírja az előkészítő gyakorlatot, és lépésről lépésre bontja le e technika meghatározó gyakorlatait kezdő, középfokú és haladó szinten. A mozdulatok részletes leírása, a művészi illusztrációk és a fekete-fehér fotók érzékeltetik azt a csodát, ami a színpadról sugárzik.

´´... nagyszerű könyv, amely a technikát pontosan írja le ... tiszteletadóan és szeretetteljesen állítja elénk az alkotó embert.´´
Agnes de Mille

´´E könyv ... elmondja és emlékeztet arra, hogy José Limón, ez a valóban nagy művész, mennyiben járult hozzá a Művészet világához.´´
Anna Soklow

´´Hálásak vagyunk Daniel Lewisnek, ... ennek a tehetséges táncos-koreográfusnak, ... aki azon kevesek közé tartozik, aki képes arra, hogy José által kifejlesztett mozdulattechnikát számunkra megörökítse...´´
Martha Hill
Lábán-kinetográfia balett-táncosoknak
Dr. Fügei János
1998
MTF megbízásából a Planétás Kiadó

E könyv megjelenésének évében lehet hetvenévesnek tekinti a Lábán-kinetográfiát. Túlzás nélkül állíthatjuk, hogy e hetven év alatt a kinetográfia a század legmeghatározóbb, legkidolgozottabb és világszerte legelterjedtebb tánclejegyző rendszerévé vált. A rendszer fejlődésének hosszú folyamatát e rövid bevezetőben vázlatosan áll módunkban áttekinteni, csak a főbb rendszerfejlesztőket tudjuk megemlíteni, de mindig tudatában kell lennünk annak, hogy az elért eredmények mögött sok-sok táncos, koreográfus, kutató, tanár és diák munkája áll.
Magyar népcsoportok, néprajzi tájak
P. Vas János
2008
Planétás Kiadó, MTF

A hagyományos körülmények között élő, elsősorban falusi, mezővárosi közösségek életével foglalkozó magyar kutatók, is megkísérelték különböző szempontok alapján megfogalmazni az egyes tájak lakóinak életmódjában és műveltségében mutatkozó hasonlóságokat és eltéréseket, és ennek alapján az egy-egy vidékre, település-csoportra jellemző sajátosságokat számba véve kisebb egységekre tagolni a Kárpát-medencében és azon kívül élő magyar anyanyelvű és alapjában véve azonos kultúrájú népességet. Az egyes néprajzi csoportok ritkán különülnek el éles határokkal egymástól távol esők között is több a hasonlóság, mint az eltérés, a szomszédosaknál pedig érthetően gyakoriak az átmeneti jellegzetességek. Olyan falvakat, tájakat is ismerünk, amelyek egyes kutatók szerint az egyik, mások szerint a másik csoporthoz tartoznak. Vajkai Aurél megfogalmazása szerint: -Valamely táj etnikumára számtalan néprajzi jelenség összessége jellemző. Külön-külön ezek másutt is előfordulhatnak, de bizonyos társulásban csak meghatározott területen lépnek fel.-
Martha Graham nyomában
Lőrinc Katalin
2007
MTF megbízásából a Planétás Kiadó

Mozdulattörténet szemelvényekben
Dr. Dienes Gedeon
2004
Magyar Táncművészeti Főiskola

Már többször megírták az európai kultúra tánctörténetét, gyógyítástörténetét, a torna,a sportok, a játékok stb. történetét külön-külön, de a testünkkel való sokoldalú bánásmód és törődés együttes történetét még senki sem kisérte figyelemmel az ókortól napjainkig. Ide tartoznak az egészségügy, a testedzés, a tisztálkodás (libáció, főrdés a szabadban, mosdatlangsági forradalom stb.), az ókori olimpia, nemeai, iszthmoszi stb. játékok, a kersztény-üldözések, a középkori önsanyargatások (flagellánsok), az inkvizíció és a boszorkányüldözések, lovagi nevelés és tornák (apródok, fegyverhordozók), a táncőrültek, misztériumjátékok, a vallásos és udvari stb. szertartások, a katonai kiképzések, a civilizált viselkedés (a foglyokkal való bánásmódtól a századforduló nagy egészségügyi és művészeti robbanásáig. Az emberiség mozdulattörténete talán annyi, mint az emberiség egész története, hiszen minden, amit az ember tesz, az mozdulat-indíttatású. Ennyi mindent egyetlen történeti folyamatban persze nem lehet tanulmányozni, és nyilván ezért van az, hogy történetírók egy-egy ún. mozdulat-tartományt válaszottak ki a fejlődés bemutatására.
Mozgás-anatómia
Dr. Dudich Endréné
2007
Planétás Kiadó, MTF

A mozgásanatómia tantárgy a balettnövendékek speciális tanulnivalója. Az anyag anatómiai része az elmúlt évek biológiai tanulmányaira, a szakmai részek pedig a balettórákon tanultakra épülnek. Az a cél, hogy a növendékek az eddig tanultakat elmélyítsék, az ok-okozati összefüggésekre fény derüljön, és a szakmai munka még tudatosabbá váljék. Természetesen csak alapvető tudnivalókat találunk ebben a jegyzetben, hiszen heti egy órában nem törekedhetünk még megközelítőleg sem teljességre.
Mozgásanatómia
Dr. Dudich Endréné
1995
MTF megbízásából az Osiris Kiadó

Mozgásanatómia
Dr. Dudich Endréné
1995
MTF megbízásából az Osiris Kiadó

A mozgásanatómia tantárgy a balettnövendékek speciális tanulnivalója. Az anyag anatómiai része az elmúlt évek biológiai tanulmányaira, a szakmai részekre pedig a balettórákon tanultakra épülnek. Az a cél, hogy a növendékek az eddig tanultakat elmélyítsék, az ok-okozati összefüggésekre fény derüljön, és a szakmai munka még tudatosabbá váljék. Természetesen csak alapvető tudnivalókat találunk ebben a jegyzetben, hiszen heti egy órában nem törekedhetünk még megközelítőleg sem teljességre.
Mozgásbiológia
Dr. Mády Ferenc
1995
MTF megbízásából az Osiris Kiadó

Amióta folyik oktatás, a Magyar Táncművészeti Főiskolán, a biológiai ismereteknek mindig volt jelentőségük. Az emberi test felépítésének, működésének magyarázata ma is elengedhetetlen. Több mint húsz éve jelent meg hasonló témájú jegyzet, így szükségessé vált az új ismeretek közlése. Szerző huszonöt évi oktatói és tizenkét évi balettorvosi gyakorlat tapasztalatainak felhasználásával három éve oktatja a mozgásbiológiát a Magyar Táncművészeti Főiskolán. Az elmúlt három év oktatási anyagát kísérelte meg rendszerezve közreadni, remélve, hogy ezzel egy morzsát letehet az egyetemes művészet asztalára.
Művészet, tánc, táncművészet
Körtvélyes Géza
1999
MTF megbízásából a Planétás Kiadó

Ez a könyv a művészet ősi, kultikus funkciójából kiindulva kalauzolja el az olvasót a művészi mozgás világához. Felvázolja a tér- és időbeli művészeti ágak jellegzetességeit, a közös vonásokat és az átfogó ábrázolási módszereket. Ezt követően szól az emberi test köznapi és művészi mozgásáról, a kialakult táncnyelvekről, a zene és a tánc kapcsolatáról, majd a koreográfia és az előadó művészet alapvető kérdéseiről.A leghosszabb fejezet - valóban a második rész - esztétikai megközelítéssel nyújt áttekintést a táncművészet egymást kiegészítő ágazatáról, századunk balett és modern táncirányzatairól, a posztmodern kísérletekről és a táncszínházi törekvésekről. Végül röviden tájékoztat az élő távol keleti klasszikus tánckultúráról és a közelmúlt színpadi néptánc művészetének stiláris válfajairól.
Művészeti gimnasztika táncosoknak
Szécsényiné Fekete Irén
1999
MTF megbízásából a Planétás Kiadó

A test nevelésének nagy szerepe van a szervezet fizikai és szellemi fejlődésének harmonikus alakulásában. Általában minden sportágban előtérbe kerül a speciális készségek fejlesztése. Ehhez segíti a mozogni vágyókat vagy ´´hivatalosan´´sportolókat a művészi gimnasztika. A szerző a művében bemutatja az előkészítő - alap testképző gimnasztikai gyakorlatokat. A legegyszerűbb testhelyzetekből kiindulva rendszerbe fogja az alaptémák bővítési lehetőségeit. Kezdők és képzettebbek számára is ad ötleteket mozgásrepertoárjuk bővítéséhez. Táncpedagógusoknak, táncosoknak és mestereiknek, ritmikus gimnasztika versenyzőknek és edzőiknek, valamint az egyetemen és főiskolán táncot, testnevelést, aerobicot tanuló hallgatóknak, és testnevelő tanároknak ajánljuk.
Pedagógiai és pszichológiai alapismeretek táncpeadgógusok részére
Horváthné Bánki Dóra
1991
MTF megbízásából a Tankönyvkiadó

Féléves pedagógiai studium a leendő táncoktatók számára nem adhat többet, mint megismerkedést a pedagógia és a neveléslélektan fogalmával és néhány alaptételével. A tárgy keretei nem nyújtanak lehetőséget az elmélyedésre, csak útmutatás adható az egyéni továbbképzés felé. A jegyzet szerzője gyakorló pedagógus, aki jól ismeri a táncoktatás gondjait, de nem kelhet versenyre sem a pedagógia és pszichológia, sem a táncokatás szakembereivel. Ezért javasolja, hogy az érdeklődő hallgatók a jegyzet végén megadott bibliográfiából válogatva ismerkedjenek meg bővebben a felvetett, és a jegyzetben csak röviden kifejtett témákkal.

A közvélemény szerint nelvelni mindenki tud, a szülőktől a hivatali felettesekig mindenki úgy érzi, hogy a tanár munkáját szakértőként bírálja el. A táncművészeti szakértelem szerencsére nem ennyire közkeletű, így az oktatás tartalmi része laikusok számára folyamatosan nem olyan könnyen hozzáférhető. Sajnos ez a kényelmes helyzet nem tart soká. A táncoktató megmérettetése ott a színpad, ahol az oktatás tartalmi része laikusok kritikus publikum lesz, amely tapsol vagy elutasít. Alig van olyan tantárgy, melyek tanítása - éppen e sajátos jelleg folytán - akkora lelkiismeretlensséget kívánna meg. a táncokató mindig abban a tudatban dolgozik, hoy munkája nem marad titokban, eredményét a nagy nyilvánosság bírálja el. Nehéz percek azok, melyekben tanítványait a színpadra engedi, és csak a kulisszákban izgulhat. A madárfiókáknak egyedül kell repülni, már tanácsot sem lehet nekik adni. Ez a táncoktatói szakma igazi nehézsége, de szépsége is. Érthető, hogy a táncpedagógus minden óráján teljes erővel küzd az eredményért. De nem mindegy, hogy ezt milyen módszerekkel teszi. A tanítványoknak, vagy együttesi tagoknak nemcsak a keze-lába van jelen az oktatáson, hanem egész személyisége is, amely nemcsak a szakmai instrukciókat fogja fel, hanem mindig jelzést, amely a tanártól és a közösségtől feléje érkezik. A pedagógiai és pszichológiai tudatosság ezért hasznos még azok számára is, akik - okkal, vagy anélkül - született pedagógiai tehetségnek gondolják magukat.

Az oktatók legtöbbje nagysikerű művészi pálya közben vagy után, felbecsülhetetlen értékű szakmai tudás és rutin birtokában készül a pályára, de tudja, hogy pedagógiai képességeit még csak ezután kell kifejlesztenie. A szuggesztív művészegyéniség előbb-utóbb megtalálja az utat az ifjúság lelkéhez, de hogy ez az út minél kévesebb kitérővel vezessen a célhoz, ehhez szeretne némi segítséget nyújtani ez a studium.
Szöveggyűjtemény
Horváthné Bánky Dóra
1988
MTF megbízásából a Tankönyvkiadó

Terpszikhoré tornacsukában / Az amerikai posztmodern tánc
Sally Banes
2000
MTF megbízásából a Planétás Kiadó

Terpszikhoré, a tánc múzsája könnyedén s mezítlábasan libbenhetett a szent ligetekben a görögök képzeletében. Utódai, évszázadok táncosai és táncosnői aztán hol bocskorban, hol topánkában jártak a divatos táncokat, mígnem a romantika színpadán egy új találmány, a spicc-cipő tette teljessé a légiesség illúzióját. A képzelet tündérvilágból a 20. század elején ismét \"földet értek\" a táncosok, hogy aztán az utóbbi fél évszázadban ki is vigyék a táncművészetet a színházak falai közül: múzeumokba, garázsokba vagy épp szabad terekre, tornatermekbe és háztetőkre, ahol a legmegfelelőbb lábbeli a mindennapokban koptatott tornacipő lett. E generációnak a tánc mibenlétére rákérdező kísérleteiről ad körképet a téma legnevesebb amerikai szakértője, Sally Banes.
Táncjelírás és - olvasás alapfokon
Neuwirth Annamária
2005
MTF megbízásából a Mezőgazda Kiadó és Plátens Kiadó

A Táncjelírás és -olvasás alapfokon című könyv néptánc szakos középiskolásoknak és művészeti iskolák továbbképzős hallgatóinak készült, de forgathatják mindazok, akik most ismerkednek a táncjelírással és -olvasással. A könyvben a mozdulatelemzés legszükségesebb fogalmaihoz azonnal kapcsolódik a kinetográfiai jelölés. Minden új anyaghoz példa tartozik, így az eredeti motívumokon keresztül gyakorolhatják a tanulók az ismreteiket. A csatolt rajzok segítenek a jobb megértésben.
Társastáncok
Gertrude Krombholz-Astrid Leis-Haase
1997
Planétás Kiadó, MTF

A tánc az ember sajátja, öröm és bánat kifejezője évezredek óta. A társastánc a férfi és a nő összehangolt mozgása az áradó, sodró zenére, amely nemcsak a táncost, hanem a nézőt is gyönyörűséggel tölti el. A sandard táncok az eleganciát, a csillogást, a kifinomult mozgást sugározzák, a latin-amerikai táncok az erőt, az életörömöt, a szenvedélyt fejezik ki. Ez a könyv azoknak szól, akik régebben szívesen táncoltak, de már megkopott a tudásuk, azoknak a fiataloknak, akik tudják, hogy ma már illik jól táncolni, és azoknak a szakembereknek is ajánljuk, akik ennek a szívet-lelket felemelő harmonikus mozgásnak a tanításával foglalkoznak.
Történelmi társastánc I.
Farkas Edit
1986
MTF megbízásából a Tankönyvkiadó

A jegyzet az Állami Balett Intézet történelmi társastánc porgramjában szereplő XV-XIX. századi táncok alapelemeit tartalmazza. A kötetben a lépések leírása időrendben visszafelé halad, mivel tanításuk is ilyen sorrendben történik. A növendékek, akik a klasszikus balett tanulmányukkal párhuzamosan tanulják a tárgyat, mint a régebbi korokét. A történelmi társastánc tanításánál és lejegyzésénél egy sor, a kalsszikus balett termionológiából kölcsönzött alapfolgalmat használunk, de ezek értelmezése eltér az alábbi vontatkozásban. A különböző korok táncainak stílusát nehéz pontosan körülírni, ezért a közreadott anyag mellett, mindig támaszkodni kell az adott kor képzőművészeti és zeneművészeti alkotásaira, valamint a korabeli szokásformákra. Az alaplépéseket kezdetben kartartásokkal gyakorltatjuk be (kísérőzene utolsó ütemei). Erre a bevezetőre viszik a növendékek karjukat a kívánt helyzetbe. A kötet végén szerplő etűdök mintául kívánnak szolgálni a társastánc mesterei számára a hasonló (létszámnak, kornak és előtanulmányoknak megfelelő) etűdök készítéséhez. A tárgy tanításának alapozó időszakában, vagyis a XIX. századi lépések tanításakor fokozott figyelmet kell fordítani a lépések tiszta kivitelezésére, gyakran kell átmenetileg lassúbb tempókhoz is folyamodnunk, ezért megadtuk a tapasztalatban bevált zenedarabok címét is.
Történelmi társastánc II.
Farkas Edit
1985
MTF megbízásából a Tankönyvkiadó

A történelmi társastáncok II. kötete tartalmazza mindazokat a XIX. századi báli táncokat, melyek az Állami Balett Inézet programjában szerepelnek. Az alaplépések leírását és az etűdök gyűjteményét az I. kötetben adjuk közre. Ezért a táncok alaplépéseit ebben a kötetben újra nem írjuk le. Külön kötetben jelenik majd meg a magyar XIX. századi társasági táncok gyűjteménye.
Ugrós táncaink
Zórándi Mária
2003
MTF megbízásából a Planétás Kiadó

A könyv a tánctípus különböző fejlődési vonalait nyomon követve részletesen tárgyalja a legjellemzőbb területi alaptípusokat. Ennek szellemében részletesen ismerteti a népi gyermekjátékokat, a sárközi ugróst, a rábaközi dust, a somogyi páros ugróst, a kalocsai marsot, a dél-alföldi oláhost, a felső-Tisza-vidéki ugróst, a gyimesi féloláhost, valamint a kanász- és seprűtáncot. Megemlíti a képesség- és készségfejlesztés különböző lehetőségeit is, amelyek segítségül szolgálhatnak a pedagógusok számára, további egyéni formák megtalálására. A fejezetek végén az adott táncanyagra vonatkozó kérdések találhatók, amelyek a legfontosabb ismereteket és összefüggéseket foglalják össze.
Zenelemélet és zenei formatan
Károly Róbert
2000
MTF megbízásából a Planétás Kiadó

Károly Róbert több évtizedes munkáját és tapasztalatát összegzi könyvében, amelyben rövid betekintést ad a zene világába. Megismerkedhetünk a zenei hang legfontosabb tulajdonságaival, a zenei hang születésétől reánk vonatkozó hatásáig: az intonáció, az ütem, a ritmus a hang minőségének, intenzitásának elméletével. Bemutatja a zeneköltészet sajátos alkotóelemeit, műhelytitkait és megismertet a zenei műformák világával. Kulcsot ad a zene üzenetének megfejtéséhez mind a táncművészek, mind a pedagógusok és a zene értéséhez közelebb jutni vágyó zenekedvelők, opera- és hangverenylátogatók számára.
Élettani ismeretek
Dr. Mády Ferenc
2007
Planétás Kiadó, MTF

1969-óta foglalkozom mozgásszervi betegségekkel. Ortopéd, traumatológus és kézsebész szakorvos vagyok. A Semmelweis Orvostudományi Egyetem Ortopédiai Klinikáján dolgozom. A betegellátás mellett 1982-óta foglalkozom a tánccal kapcsolatos orvosi teendőkkel a Magyar Állami Operaház balettegyüttesénél. Tudományos munkám jelentős része a tánccal kapcsolatos egészségi, betegellátási, megelőzési gondok megoldására irányul. 1991 óta klinikai munkám mellett dolgozom a Magyar Táncművészeti Főiskolán. A balettmester-, koreográfus-, táncpedagógus-képzés igényeihez igazítva biológiai-élettani ismereteket tanítok. A tanításhoz szükséges jegyzetek első változatát 1995-ben Mozgásbiológia, 1999-ben Egészségről táncosoknak címmel publikáltuk. Az azóta felgyűlt ismeretek tették, hogy a korábbi jegyzetek helyett egy átdolgozott, szövegben és képanyagában kibővített tankönyv jelenjen meg. Ezt nyújtjuk át a táncszakmában tevékenykedő művészeknek, szakembereknek és a táncpedagógusi pályára készülő hallgatóknak.
Énekes, táncos népi gyermekjátékok
Lázár Katalin
1996
MTF megbízásából a Planétás Kiadó

1979 óta foglalkozom a magyar népi játékok kezelésével a MTA Zenetudományi Intézetében. Az anyag átvétele nem kis felelősséget rót rám. Tudtam, hogy neves elődök után következem, Kerényi György és Borsai Ilona munkásságát kell folytatnom. Ráadásul a játék olykor a szakemberek szemében sem számít komoly dolognak; van, aki a játékokkal foglalkozik, annak a folklór szinte minden területhez konyítania kell valamicskét, nem beszélve a pedagógiáról és pszichológiáról. Ahogy egyre inkább ´´beástam´´ magam a játékanyagba, elolvastam az intézet archívumában található több mint 16 000 játékleírást, úgy tárult föl előttem és fogott meg egy életre a játékok gazdag és színes világa. Amatőr néptáncosként végeztem el a ´´C´´ Kategóriás néptáncoktatói tanfolyamot, melynek később oktatói gárdájába is bekapcsolódtam; e tanfolyamokon a népi játékokról adtam elő. Kezdetben egy-egy tanfolyamon 4, majd 6 órát tudtunk erre a témára fordítani. A 90-es évek elején következett az a számomra igen fontos fordulat, hogy a játékok témaköre nagyobb hangsúlyt kapott, és összekapcsolódott a karikázókkal. Kidolgoztam egy 20 órás tematikát, s az utóbbi években eszerint tanítok.

Nem kérdéses, hogy a tanítás során én is igen sokat tanultam. Az újra előadott anyag formálódott, csiszolódott, gazdagodott. A hallgatók kérdései, hozzászólásai, a velük való beszélgetések segítettek abban, hogy megtaláljam, mi okoz nekik problémát, mit kell részletesebben kifejtenem, s hogyan kell fogalmaznom, hogy azt értsék belőle, amit mondani akarok. Remélem, hogy ezt írott formában is sikerült megvalósítanom, s akikhez eljut ez a könyvecske, haszonnal tudják forgatni!
Adatvédelem   Kapcsolat   GYIK   Állásajánlat   Támogatóink    ©2014 Tamas Ebergenyi