csillag Főiskola csillag Gimnázium és Kollégium csillag Könyvtár
Intézmény és szervezet
Oktatási egységek
Képzések
Felvételi tájékoztató
Tudomány
Hallgatóknak
Neptun
Pályázatok
Nyári Kurzusok
Hírek
Galéria
Média
Jegyvásárlás
Honlaptérkép
 
FELHASZNÁLÓNÉV (E-MAIL CÍM)

JELSZÓ

Belépés Regisztráció
Tehetségpont

Fülöp Viktor táncművészeti ösztöndíj

Hírek

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
a 2017. évi Fülöp Viktor táncművészeti ösztöndíj elnyerésére

 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet fiatal előadó-, alkotóművészek, valamint tánctudományokkal - elméleti, szakírói, pedagógiai tevékenységgel foglalkozók részére. A pályázat szakmai lebonyolítója a Nemzeti Táncszínház.

Az ösztöndíj célja, hogy tehetséges fiataloknak segítséget nyújtson a pályakezdéshez.

Pályázhatnak: A táncművészet bármely ágában (balett, néptánc, alternatív tánc- és mozgásszínház) dolgozó előadó-, alkotóművészek, tánctudománnyal és táncpedagógiával foglalkozók, akik eddigi tevékenységükkel igazolták kiemelkedő képességeiket választott táncművészeti irányzatukban. Egy pályázó az ösztöndíjat legfeljebb három alkalommal nyerheti el.

Az ösztöndíjat egy éves programmal lehet megpályázni.

A pályázatban nem vehetnek részt nappali tagozatos diákok.

Nem nyújthat be pályázatot az, aki 2017-ben központi költségvetési forrásból - bármilyen jogcímen és témakörben - egyéb ösztöndíjban (DLA-ösztöndíj, az NKA alkotói támogatása stb.) részesül.

Pályázók köre: előadóművész esetén: 1988. január 1. után születettek, alkotóművész és egyéb tevékenység esetén: 1983. január 1. után születettek.

Ösztöndíjban részesülhet: évente 10 fő.

Az ösztöndíj időtartama: 12 hónap, 2017. január 1 - december 31-ig.

Az ösztöndíj összege: bruttó 100.000.- Ft/hó.

Az ösztöndíj az SZJA törvény alapján nem minősül adómentes jövedelemnek, ennek megfelelően a hatályos jogszabályi előírások szerinti számfejtést követően kerül kifizetésre.

A pályázat nyelve: magyar

Az ösztöndíjpályázat benyújtásához szükséges dokumentumok:

1./ szakmai önéletrajz (6 példány),

2./ művészi teljesítményt bemutató DVD (dvd video formátum, m/2 kódolás; 1 példány), és video link (vimeo),

3./ a pályázó művészi területén dolgozó két kiemelkedő alkotó- illetve előadóművész ajánlása (1-1, az ajánló által aláírt eredeti példány, 5-5 példány másolat),

4./ a pályázó repertoárjának, illetve eddig megvalósított műveinek listája (6 példány),

5./ munkaterv (amely tartalmazza a pályázó célkitűzését az ösztöndíjjal kapcsolatban, ösztöndíjas időszakra tervezett tevékenységét; valamint alkotók esetén a mű rövid szinopszisát, előadóművészek esetén pedig az elvégezni tervezett tanfolyamok megnevezését; 6 példány),

6./ hiánytalanul kitöltött pályázati adatlap és melléklete, a nyilatkozat; a pályázati adatlap és nyilatkozat letölthető a http://www.tancszinhaz.hu és a http://www.alkotomuveszet.hu honlapról.

A pályázat benyújtása:

A pályázatokat a Nemzeti Táncszínházhoz kell benyújtani személyesen munkaidőben (9.00-17.00, pénteken 9.00-15.00, Cím: XII. ker. Városmajor u. 13. IV. em.) vagy postai úton (1536 Budapest Pf. 284.).

Felelős munkatárs: Sándorné Sztana Ágnes

Telefon: +36 1 457-0848

Beérkezési határidő: 2017. február 15.

 A postai úton benyújtott pályázatoknak eddig az időpontig be kell érkeznie.

Az elbírálás határideje: a beadástól számított legfeljebb 40 munkanap.

Hiánypótlás: Hiánypótlásra a pályázati beérkezési határidő előtt van lehetőség. A hiánypótlásként küldendő dokumentumokat személyesen vagy postai úton, a fent megadott címekre kell eljuttatni.

Érvénytelen a pályázat, amennyiben:

- a pályázati feltételeknek nem felel meg,

- az adatlap/nyilatkozat hiányos vagy a valóságnak nem megfelelő adatokat tartalmaz,

- határidőn túl történik a benyújtása.

A pályázat elbírálása:

A pályázatot az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kinevezett, a Nemzeti Táncszínház által működtetett szakértői kuratórium bírálja el. Az ösztöndíj odaítéléséről, meghosszabbításáról vagy visszavonásáról a kuratórium dönt.

A kuratórium tagjai:

- Barta Dóra (a Badora Társulat vezetője);

- Földi Béla (a Budapest Táncegyüttes művészeti igazgatója)

- Nagy Zoltán (a SÍN Kulturális Központ ügyvezető igazgatója)

- Németh Katalin (a Nemzeti Táncszínház vezető művészeti menedzsere)

- Pártay Lilla (akadémikus, Nemzet Művésze)

- Szakály György (a Magyar Táncművészeti Főiskola rektora).

A pályázók a döntésről a bírálattól számított 15 munkanapon belül írásban kapnak értesítést a Nemzeti Táncszínház részéről. A nyertesek névsorát a Nemzeti Táncszínház megjelenteti a honlapján. A döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs, esetleges formai kifogásokat, a döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül, a Nemzeti Táncszínház titkárságára lehet benyújtani.

Az értékelés szempontjai:

A pályázó szakmai előélete, művészi munkássága, és az ösztöndíj felhasználására megadott programterv. A programtervnek elsősorban azokat a terveket, elképzeléseket kell tartalmaznia, amelyeket a pályázó az ösztöndíj elnyerésével kíván megvalósítani. Az együttesnél, társulatnál alkalmazásban álló pályázók esetében a programtervnek az együttestől független programokat is tartalmaznia kell.

Szerződéskötés: A nyertes pályázóval a pénzügyi lebonyolító Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. ösztöndíjszerződést köt.

Az ösztöndíj kifizetése:

Az ösztöndíj folyósításáról a Magyar Államkincstáron keresztül a Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. gondoskodik. Az ösztöndíj vegyes finanszírozású.

Az ösztöndíjas kötelezettségei:

A balettművészet és a kortárs táncművészet területén működő ösztöndíjas:

- részt vesz legalább egy elismert koreográfus által komponált koreográfia bemutatásában és

- részt vesz legalább kettő magas szakmai színvonalú tanfolyamon (a tanfolyamok nem lehetnek a saját munkáltató, vagy együttes által szervezettek) és/vagy felkészül és benevez egy nemzetközileg elismert balettversenyre (balettművészek által választható a szakmai tanfolyamokon történő részvétel helyett);

- továbbá a tanfolyamokon tanító mesterektől, tanároktól rövid értékelést és/vagy igazolást szerez be;

- az ösztöndíj által nyújtott lehetőséget felhasználja arra, hogy az általa ismert formanyelveken kívül megismerje a táncművészet más, számára nem, vagy kevéssé ismert mozgásformáit;

- részt vesz olyan egyéb táncművészeti tevékenységben, amely nem köthető a munkáltatójához vagy együtteséhez.

néptáncművészet területén működő ösztöndíjas:

- közreműködik egy magyar koreográfus által komponált koreográfia bemutatásában és

- részt vesz legalább két tanfolyamon (amely nem lehet a saját munkáltató, vagy együttes által szervezett), amely tudása gazdagítását szolgálja;

- továbbá az ösztöndíj által nyújtott lehetőséget felhasználja arra, hogy az általa ismert táncdialektusokon kívül megismerjen más táncdialektusokat és azokban jártasságot szerezzen;

- részt vesz olyan egyéb táncművészeti tevékenységben, amely nem köthető a munkáltatójához, együtteséhez.

koreográfus:

- az ösztöndíj ideje alatt egy minimálisan 15-30 perces koreográfiát készít és betanítja azt;

- a betanított koreográfiát nyilvánosan meghirdetett előadás keretében bemutatja, egy táncművészeti szempontból értékelhető befogadó-helyen;

- benevez egy nemzetközileg elismert koreográfusi fórumra;

- továbbá az ösztöndíj által nyújtott lehetőséget felhasználja arra, hogy az általa ismert formanyelveken kívül megismerje a táncművészet általa nem ismert korszerű nyelvezetét;

tánctudományok területén elméleti és szakírói tevékenységet folytatónak:

- az év során legalább két tanulmány vagy más publikáció készítésével kell tevékenységéről számot adnia. A tanulmányt elérhetővé és nyilvánossá kell tenni minden érdeklődő számára. A tanulmánynak minimum 20 000 leütést kell tartalmaznia.

A pedagógiai területen működő ösztöndíjasnak:

- dokumentálható szakmai gyakorlatot kell végeznie közép- vagy felsőfokú szakmai oktatási intézményben. A dokumentációt nyilvánossá és elérhetővé kell tenni az ösztöndíjasnak.

Beszámolási kötelezettség:

Az ösztöndíjasok munkatervük megvalósításáról, eredményeikről 2017. december első felében kötelesek beszámolni. Az ösztöndíjas köteles a pályázatban vállalt tevékenységéről legalább 2 db A/4 oldal terjedelmű, nyomtatott írásos beszámolót készíteni, melyet 6 példányban kell benyújtani. Kézzel írott beszámolót a kuratórium nem fogad el.

A beszámolónak hitelt érdemlően kell bizonyítania, hogy az ösztöndíjas vállalt kötelezettségét teljesítette. Ennek érdekében az írásos beszámoló mellett kötelesek benyújtani (6 pld-ban):

- az elméleti és szakírói tevékenységet folytatók az elkészült két tanulmány kéziratát

- a koreográfusok az elkészített és betanított koreográfia dokumentációját (felvétel DVD-n, előadás esetén az azt igazoló egyéb dokumentumok, video linkek),

- az előadóművészek az általuk választott tanfolyam elvégzését igazoló dokumentumokat (igazolás, számla, szerződés, a tanfolyamokon tanító mesterektől, tanároktól rövid értékelés és/vagy igazolás stb.), és DVD-t vagy video linkek a bemutatott koreográfiáról, amelyben részt vettek.

Az előadó-művészeti, valamint a koreográfus kategóriákban a beszámoló része egy a Magyar Táncművészeti Egyetem színháztermében 2018 tavaszán megrendezésre kerülő előadás keretében való bemutatkozási lehetőség. Ez a lehetőség, egyéb meghirdetett nyilvános előadással helyettesíthető, amelynek időpontjáról és helyszínéről a kuratóriumi tagokat előzetesen az előadás előtt legalább 2 héttel értesíteni kell.

Az ösztöndíj megvonható vagy részlegesen visszatartható, ha az ösztöndíjas vállalt kötelezettségének nem tesz eleget.

Az ösztöndíj-támogatás feltüntetésének kötelezettsége:

Az ösztöndíjas az ösztöndíjjal támogatott munkáinak kiállítása, publikálása esetén köteles az ösztöndíj nevét és az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásának tényét feltüntetni (pl.: Az alkotó az Emberi Erőforrások Minisztériumának Fülöp Viktor-ösztöndíjasa).

A pályázati felhívás letölthető a Nemzeti Táncszínház (http://www.tancszinhaz.hu) és a Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. (http://www.alkotomuveszet.hu) honlapjáról.

A pályázatbeadással kapcsolatos további információ:

Sándorné Sztana Ágnes, Nemzeti Táncszínház,

telefon: +36 1 457 08 48, e-mail: titkar@tancszinhaz.hu

http://www.alkotomuveszet.hu/index.php/osztondijak/fulop-viktor-tancmuveszeti-osztondij


Adatvédelem   Kapcsolat   GYIK   Állásajánlat   Támogatóink    ©2014 Tamas Ebergenyi