csillag Főiskola csillag Gimnázium és Kollégium csillag Könyvtár
Bemutatkozás
Vezetőség
Tudnivalók az aktuális beiratkozáshoz
Dokumentumok
Nevelőtestület
Szaktárgyakat tanító tanáraink végzettségei
Osztályok
Éves program
Érettségi tudnivalók a 2016/2017-es tanévben
Kollégiumi jelentkezéssel, felvétellel kapcsolatos információk
Felvételi tájékoztató 2017/2018
Etika/Hit-és erkölcstan oktatás a 2017/2018-as tanévben
Csengetési rend
Balett előkészítő 6-10 éveseknek
Menzakártya-rendszer
Étlapok
Hasznos oldalak
Állásajánlat
Kapcsolat
Ökoiskolai hírek
Helyi értékelési szabályzat
 

Ebédbefizetés
Kérjük figyelmesen olvassa el!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy az étkezési díjak befizetése, kérésükre, ismét a korábban megszokott rend szerint, előre fizetéssel történik a 2016/17. tanévben.

Jelen levelünkhöz mellékelt nyilatkozatot szíveskedjen figyelmesen átolvasni, felelősen kitölteni és 2016. 07. 10.-ig visszaküldeni, a szükséges dokumentumokat mellékelve a 1145 Budapest, Columbus utca 87-89. , vagy az ebed@mtf.hu címre. Kérjük, hogy e-mail elérhetőségüket is szíveskedjenek megadni.

Tájékoztatom, hogy ez a nyilatkozat gyermeke következő tanévi ellátásához szükséges, leadása megrendelésnek minősül, fizetési kötelezettséget von maga után. A tanév időtartamára leadott megrendelést, módosítani, lemondani, pótrendelést leadni csak írásban lehet az ebed@mtf.hu  címen legkésőbb a pótbefizetés időpontjáig. Amennyiben nem értesíti Intézményünket, úgy a bármely okból történő mulasztás miatt felhalmozódó tartozásoktól a továbbiakban nem tudunk eltekinteni. 

Az 1-1 napra vagy rövidebb időszakra (pl betegség miatt) történő lemondások történhetnek:
Lemondás esetén a jóváírás a következő hónapban történik.

Lemondásokat továbbra is munkaidőben, előző nap reggel 9:00-ig lehet jelezni a fenti elérhetőségek valamelyikén.

Továbbiakban a számlákat havonta a nyilatkozatban megjelölt e-mail címükre fogjuk továbbítani. A számlázással kapcsolatos kéréseiket, kérdéseiket a gazdasagi@mtf.hu címre szíveskedjenek küldeni.

Az ebédbefizetés ezután is tárgyhót megelőző hónap első keddjén, pótbefizetés a második kedden lesz, a pontos időpontokat a honlapon fogjuk közölni.

Utalással és postai csekkel történő teljesítés esetén minden hónap 10. napjáig szíveskedjen fizetni. A határidőn túl érkező befizetések automatikusan a következő havi étkezés befizetéseként íródnak jóvá.

A befizetés teljesítésének módja lehetséges:
  • az iskola házipénztárában a megjelölt befizetési napokon 
  • postai csekken (átvehető a gazdasági osztályon)
  • banki átutalással (utalásnál kérjük, a közleményben a számla sorszámát és gyermeke nevét feltüntetni szíveskedjen) a 10032000-01493263-00000000 bankszámlaszámra
A 2016/17. tanév  befizetési időpontjai

Együttműködésüket köszönjük:

Mellékletek:Kapcsolat   E-napló   Keresés   Névadónk Nádasi Ferenc   Galéria    ©2014 Tamas Ebergenyi