Aktuális hírek

Újabb veszteség érte a Magyar Táncművészeti Egyetem közösségét, amikor 2018. január 3-án Macher Lajosné Györgyi zongorakísérő kollégánk türelemmel viselt betegség következtében 71 éves korában elhunyt. Temetése 2018. január 26-án 11 órakor lesz Szomoron.

1969-től volt a Balettintézetnek egy legendásan nagyszerű és népszerű zongorakísérője, Macher Lajos, aki fájdalmasan korán ment el, és magára hagyta az 1985 óta szintén iskolánkban dolgozó feleségét. Kedves, jó humorú és mindig őszintén szókimondó párosukat szinte mindenki szerette, tudtuk, hogy szívügyük a tánc és a balettozó vagy néptáncos fiatalság - egyik fiuk is táncolt. Györgyi néni maga is néptáncos volt, így természetesen sokat dolgozott "a tagozattal": elválaszthatatlan páros voltak Som Gizella mesternővel, igaz emellett például egy évtizedig volt Dvorszky Erzsébet szakmai segítője is a balettos kislányoknál. Az elmúlt időszakban boldog nagymamaként élt Szomoron, de nem szakadt el teljesen a tánctól sem a Madách Musical Tánciskola zongorakísérőjeként.

Tisztelt Érintettek!

Az Nftv. 112 § (5a) alapján azok a volt hallgatók, akik 2006. szeptember 1. előtt kezdték meg tanulmányaikat és oklevélszerzés nélkül végbizonyítványt szereztek, 2018. szeptember 1-ig tehetnek záróvizsgát.

Ahhoz, hogy a volt hallgatók a 2018. júniusi záróvizsga időszakban záróvizsgát tehessenek, 2018. április végéig le kell adniuk szakdolgozatukat. A Magyar Táncművészeti Egyetemen utoljára ebben az időpontban lehet 2018-ban záróvizsgát tenni.

Kérjük, hogy az időpontokkal és a szükséges teendőkkel kapcsolatban a tanulmányi előadóktól tájékozódjanak. (tanulmanyi@mtf.hu)

Az utóbbi hónapokban napvilágra került és a médiában is teret kapott különböző zaklatási vádak hatására a Magyar Táncművészeti Egyetemet számos nyilvános és nem nyilvános megkeresés érte a növendékek és hallgatók zaklatás elleni védelme kapcsán. Az elsősorban újságíróktól érkező kérdésekre is válaszolva az alábbi közleményt tesszük közzé:

Egyetemünkre tíz éves kortól felnőtt korig járnak növendékek és hallgatók. Szabályzataink, elsősorban az Etikai Kódex, továbbá a Szervezeti és Működési Szabályzat, a Tanulmányi és Vizsgarend, a Házirend stb. (honlapunkon valamennyi elérhető: www.mte.eu) mindenki számára érthetően szabályozzák az elvárt szakmai és erkölcsi normákat és megsértésük szankcióit, valamint a bejelentések kezelését.

A növendékek és szüleik, illetve a hallgatók az őket ért sérelem esetén fordulhatnak az évfolyamvezető balettmesterhez, a szak szerint illetékes tanszékvezetőhöz, a Táncművészképző, valamint a Koreográfus

A Magyar Táncművészeti Egyetem Szenátusa 2017. december 6-án 14 szavazattal, 0 ellenében Bolvári-Takács Gábor rektorhelyettest, az Elméleti Tanszék egyetemi tanárát választotta meg rektorjelöltnek, 2018. augusztus 16-ai hatállyal, öt év időtartamra. (A szavazásban az érintett nem vett részt.) A rektor megbízása – az emberi erőforrások miniszterének felterjesztése alapján – a köztársasági elnök hatáskörébe tartozik.

A jelenlegi rektor, Szakály György egyetemi tanár, Kossuth-díjas Kiváló Művész megbízása 2018. augusztus 15-én jár le. Ezt követően az Egyetem újonnan létrehozandó művészeti vezetői posztját fogja betölteni, mint rektorhelyettes. Zsámboki Marcell egyetemi docens rektori pályázata érvénytelennek minősült, mert nem felelt meg a pályázati kiírás tudományos fokozat vagy művészeti díj meglétére vonatkozó feltételének. Emiatt a pályázatát a Szenátus – a vonatkozó törvény értelmében – nem tárgyalta.

A Magyar Táncművészeti Egyetem felvételt hirdet  a 2018 szeptemberében induló felsőfokú előkészítő szakmai képzéseire (klasszikus balett és néptánc specializációk), valamint táncművész BA képzéseire (klasszikus balett és színházi tánc specializációk). 

A felvételivel kapcsolatos tudnivalókról, határidőkről bővebb információ a Képzések - Művészképzés menüpont alatt található.

Kapcsolat